28.11.2014

Mitä se näppäintaito on?


Vinkki: Näppäintaidot haltuun hauskojen pelien avulla

Alakouluissa voidaan nyt tutustua näppäintaitoihin kätevästi verkossa syksyllä 2015 julkaistun Nyt Näppis tutuksi -kurssin avulla: 
Näppis tutuksi - näppäintaidot haltuun pelaillen, ilmainen verkkokurssi.


Pelaamalla näppis tutuksi nyt veloituksetta.


Mitä näppäintaidot tarkoittavat?


OPS 2016 -luonnos on herättänyt paljon keskustelua kirjoitustaidon osalta. On noussut huoli perinteisen kirjoitustaidon katoamisesta, mutta myös kysymyksiä näppäintaidosta ja sen opetuksesta. Viimeisimpänä asiasta kirjoitettiin myös valtakunnan suurimman lehden, Helsingin Sanomien, verkkojulkaisussa (HS 27.11.2014, http://www.hs.fi/hsilta/a1417061378434).

"--Vuonna 2016 voimaan tulevan opetussuunnitelman mukaan kaikkien aineiden opetukseen täytyy sisällyttää tieto- ja viestintätekniikkaa. Näppäintaitoja aletaan opettaa järjestelmällisesti ensimmäiseltä luokalta alkaen." (HS 27.11.2014, http://www.hs.fi/hsilta/a1417061378434)

Artikkelissa mainitaan, että näppäintaidot eivät välttämättä tarkoita kymmensormijärjestelmää. Kuitenkin kymmensormijärjestelmä on helppo tapa oppia ja opettaa sujuvaa kirjoittamista tietokoneella. Opetustapa on vakiintunut, oppilaille ja opettajalle helppo omaksua ja valmiiksi palasteltuna yksinkertainen sijoittaa joustavasti muun opetuksen lomaan.

Taidon opettelu ei silti tarkoita, että aina täytyy ankarasti noudattaa yhtä ja ainoata tapaa käyttää näppäimistöä. Päämääränä on sujuva ja luonteva kirjoittaminen, mikä mahdollistaa tekstiin keskittymisen ja miellyttävän tietokonetyöskentelyn. Kun perustaidot ovat hallussa, voi jokainen halutessaan muokata näppäilytapansa juuri itselleen sopivaksi ottaen huomioon oman fysiikkansa ja tapansa käyttää tietokonetta. 
 

Näppäintaidon tavoitteet

"--Nykyisin kouluilta ei vaadita erityistä näppäimillä kirjoittamisen opetusta. Äidinkielen tavoitteissa mainitaan, että oppilaan tulisi osata tuottaa tekstiä tietokoneella, mutta harjoittelun määrä on opettajan valinta.--" (HS 27.11.2014, http://www.hs.fi/hsilta/a1417061378434)

Suomessa ei ole opetettu koneella kirjoittamista enää vuosikausiin opetussuunnitelman puitteissa, ja tavoitteet ovat kaikille melko hämärät. Kun näppäintaitojen opetus alkaa jo ensimmäisellä luokalla, jolloin osa oppilaista opettelee vasta lukemaan, tavoitteet eivät voi keskittyä kirjoitusnopeuden kehittämiseen. Nopeus- ja tarkkuustavoitteet tulevat vasta ylemmillä luokilla.

USA:ssa näppäintaidot on sisällytetty osavaltioiden opetussuunnitelmiin jo pitkään, ja he opiskelevat nimenomaan kymmensormitekniikkaa. Suomessa oppilaitokset voisivat ottaa mallia heidän tavastaan määritellä tavoitetasoja eri vuosiluokille. Esimerkkinä vaikkapa "Ohio Keyboarding Standards (http://www.bishopmussio.org/Faculty/Bacich/OhioKeyboardingStandards.asp)

Vapaasti suomennettuna:
1. luokka: Oppilas tunnistaa kirjaimia ja erikoispainikkeita opettajan avustuksella (esim. Enter-näppäin, välilyönti)

2. luokka: Oppilas tuntee kotirivin ja käyttää molempia käsiä kirjoittaessaan tietokoneella. Kirjoitusasento on hyvä ja näppäimiä painetaan kevyesti.

3. luokka: Oppilas käyttää molempia käsiä kirjoittaessaan tietokoneella ja osaa kirjoittaa kirjainsarjoja ja pieniä sanoja.

4. luokka: Oppilas kirjoittaa lyhyitä tekstinpätkiä kymmensormitekniikalla

5. luokka: Oppilas käyttää kymmensormitekniikkaa, ja kirjoittaa sujuvasti tekstiä. Kirjoitusnopeutta ja -tarkkuutta voidaan jo arvioida.

6. luokka: Oppilas osaa kirjoittaa sujuvasti kymmensormitekniikalla, ja kehittää omaa kirjoitusnopeuttaan.

7. luokka: Oppilas kehittää omaa kirjoitustekniikkaansa, ja opettelee soveltamaan oppimaansa tekstinkäsittely-ympäristössä.

8. luokka: Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja virheettömästi tekstiä tekstinkäsittely-ympäristössä.

Tavoitetasot lukuvuoden lopussa (Suomessa sanapituus 10 merkkiä, nopeus lasketaan merkkiä/minuutissa):

1-3. luokka: ei nopeus- tai tarkkuustavoitteita
4. luokka: 100 mrk/min nettonopeus, tarkkuus > 90%
5. luokka: 125 mrk/min nettonopeus, tarkkuus > 90%
6. luokka: 150 mrk/min nettonopeus, tarkkuus > 90%
7. luokka: 175 mrk/min nettonopeus, tarkkuus > 90%
8. luokka: 200 mrk/min nettonopeus, tarkkuus > 90%


Mikä opiskelun työkaluksi?

TypingMaster on kehittänyt näppäintaidon ohjelmistoja jo yli kahden vuosikymmenen ajan, ja ohjelmamme eri versiot ovat käytössä tälläkin hetkellä sadoilla kouluilla ympäri maailman.

Tablettien yleistyessä myös TypingMasterilta on kyselty iPadille ja Android-laitteille soveltuvaa ohjelmaa. Hyvä kirjoitustaito tuo mukanaan myös hyvän ergonomian, jota tabletilla kirjoittaminen ei nähdäkseni takaa samalla tavalla kuin pöytäkone tai läppäri. Taitoa opeteltaessa suosittelemmekin käyttämään pääsääntöisesti tietokonetta ja kunnollista näppäimistöä. Mikäli TypingMasteria haluaa käyttää iPadilla tai Android-tabletilla ja niille soveltuvalla näppiksellä, on se mahdollista erikseen asennettavalla Puffin-selaimella, joka tukee Flashia.

Kymmensormitekniikasta puhuttaessa ei tulisi aina keskittyä vain kirjoitusnopeuteen ja -tarkkuuteen. Ergonomiaa on aina tuotu esille myös TypingMasterin oppimateriaalissa, sillä kymmensormitekniikan opettelun yksi kiistaton hyöty on hartiaseudun sekä käsivarsien ja sormien lihasrasituksen väheneminen, kun sormien liikeradat lyhenevät ja kevenevät. Kirjoitustaidon mukanaan tuoma hyvä ergonomia parantaa myös työhyvinvointia.

Jo nyt, vuonna 2014, me aikuiset kirjoitamme päivittäin koneella, ja lapset aloittavat saman jo alakoulussa. Opiskelu on lasten työtä, ja tarjoamalla heille jo nyt hyvät ergonomiset lähtökohdat opiskeluun voivat estää useita työperäisiä sairauksia tulevaisuudessa.

TypingMasterin löydät Educa-messuilta taas tammikuussa 2016. 

14.10.2014

Millä luokalla kymmensormijärjestelmän opetus on paras aloittaa?

Kuuluuko näppäilytaito yläkouluun vai alakouluun?

Vuosikausia sitten konekirjoitus oli yksi valinnainen kurssi yläkoulussa. Kymmensormijärjestelmän lisäksi konekirjoituskurssilla opeteltiin yritysmaailmassa käytettäviä muotoiluja sekä lomakkeita, oman muistikuvani mukaan kurssin näkökulma oli lähestulkoon sihteerinä työskentely.
Kuitenkin työelämä ja tietokoneiden käyttötottumukset ovat näistä ajoista muuttuneet paljon.

Nykyään yhä nuoremmat lapset käyttävät tietokoneita jo alakoulussa. Oma 7-vuotiaanikin on välillä kotona tuskaillut tietokoneella kirjoittaessaan missä jokin kirjain sijaitsee.  Vaikka tableteista paljon puhutaankin, on väistämätöntä, että yhä nuoremmat istuvat tietokoneen näppäimistön edessä.

Oikeanlaista näppäilytaitoa olisi hyvä opiskella jo alakoulussa, näin lihasmuistiin saadaan iskostettua oikean näppäilytaidon tekniikat, eikä myöhemmällä iällä tarvitse tuhlata aikaa väärästä tekniikasta poisoppimiseen. Väitän, että kynnys näppäilytaidon opetteluun kasvaa iän myötä, heti kun alkaa kirjoittaa tekstiä kohtuullisesti kahdella sormella. Kuitenkin on selvää, että mikäli oppilas yläkouluun siirtyessä joutuu katsomaan koko ajan sormiinsa näpytellessään, edellytykset hyvän tekstin sujuvaan tuottamiseen eivät ole samat kuin näppäilytaidon hallitsevalla oppilaalla.

Oikea kysymys kuuluu, kuinka nuorena näppäilytaitoa voi opettaa?

Aivan alkuun vastassa ovat fyysiset rajoitteet. Ensimmäisinä vuosina lapset opettelevat suurten lihasten käyttöä ja hienomotoriset taidot kuten kirjoittaminen opitaan vasta sen jälkeen.
Lasta olisi hyvä rohkaista molempien käsien käyttöön näppäimistöllä heti alusta alkaen. Pienten sormien (erityisesti pikkusormi) ulottuminen eri näppäimiin on ongelma, joka ratkeaa iän myötä.

Jo kolmannella luokalla voisi opettaa peruskäsitteet kotirivistä (ASDF JKLÖ) ja näppäilytaitoa voisi alkaa vähitellen laajemmin hyödyntämään esimerkiksi 4. ja 5. luokalla.

Näppäilytaitoa on hyvä opettaa tässä prioriteetti-järjestyksessä:
 1. Oikea tekniikka (lihasmuisti)
 2. Tarkkuus
 3. Nopeus
Koska kyseessä on motorinen taito, sormia pitää treenata yhä uudelleen liikkumaan oikealla tavalla. Sormet toistavat kirjainsarjoja (asas jkjk asas jkjk) kunnes taito on lihasmuistissa.

Pienille lapsille ei tule luoda turhia paineita asettamalla heille nopeus- tai tarkkuusvaatimuksia, ensin on tärkeintä, että he voivat oppia rauhassa oikean kirjoitustekniikan, näin taito voi siirtyä tietoisuudesta lihasmuistiin.  Myös käsien asento on oltava oikein, jotta vältetään ranteiden kipeytyminen.

Kokeile pelinomaista TypingMaster-verkkokurssia koulussasi tästä.


Lähde: http://www.educationworld.com/a_tech/tech/tech072.shtml
10.4.2014

Näppäilytaidon SM-2014 voittajat

Maaliskuussa kisailtiin Suomen parhaan näppäilijän tittelistä neljässä eri sarjassa, ja tulokset ovat nyt selvillä!

Alakoulut:
1. Jommi Koljonen, Simonkallion koulu, Vantaa
 • nettonopeus 249mrk/min
 • tarkkuus 96%
 • bruttonopeus 258mrk/min
2. Alec Lindholm, Taimon koulu, Naantali
 • nettonopeus 246mrk/min
 • tarkkuus 96%
 • bruttonopeus 256mrk/min      
3. Taneli Lantta, Simonkallion koulu, Vantaa
 • nettonopeus 220mrk/min
 • tarkkuus 98%
 • bruttonopeus 224mrk/min
Alakoulujen kilpailussa ei ollut tarkkuusrajoitusta, eli kaikki täydet 10 minuuttia kirjoitetut tulokset hyväksyttiin kilpailuun. Kaikkien alakoulujen tulosten yhteenlaskettu nettonopeuden keskiarvo oli 120mrk/min, tarkkuus 91% ja bruttonopeus 131mrk/min.

Yläkoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen sarjoissa hyväksyttyyn tulokseen vaadittiin vähintään 95% tarkkuus.

Yläkoulut:
1. Alex-Christian Stepanoff, Matin ja Liisan koulu, Lapinlahti
 • nettonopeus 473mrk/min
 • tarkkuus 96%
 • bruttonopeus 491mrk/min
2. Markus Luukkonen, Suomelan koulu, Lavia
 • nettonopeus 448mrk/min
 • tarkkuus 98%
 • bruttonopeus 454mrk/min
3. Terho Träff, Järnefeltin koulu, Lohja
 • nettonopeus 415mrk/min
 • tarkkuus 96%
 • bruttonopeus 428mrk/min 
Yläkoulujen kilpailussa kaikkien tuloksien yhteenlaskettu nettonopeuden keskiarvo oli 149mrk/min, tarkkuus 91% ja bruttonopeus 165mrk/min. Vastaavasti pelkkien läpäistyjen tuloksien nettonopeuden keskiarvo oli 171mrk/min, tarkkuus 97% ja bruttonopeus 175mrk/min.
Ammattikoulut:
1. Jerry Laiho, Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto, Lohja
 • nettonopeus 432mrk/min
 • tarkkuus 97%
 • bruttonopeus 445mrk/min
2. Eevertti Anttonen, Sataedu Kankaanpää, Kankaanpää
 • nettonopeus 408mrk/min
 • tarkkuus 96%
 • bruttonopeus 423mrk/min
3. Samu Kauppinen, Raision Kauppaopisto, Raisio
 • nettonopeus 380mrk/min
 • tarkkuus 95%
 • bruttonopeus 396mrk/min  
Ammattikoulujen kilpailussa kaikkien tuloksien yhteenlaskettu nettonopeuden keskiarvo oli 215mrk/min, tarkkuus 92% ja bruttonopeus 227mrk/min. Vastaavasti pelkkien läpäistyjen tuloksien nettonopeuden keskiarvo oli 247mrk/min, tarkkuus 97% ja bruttonopeus 252mrk/min.
Lukiot:
1. Niko Honkasalo, Kerttulin lukio, Turku
 • nettonopeus 535mrk/min
 • tarkkuus 97%
 • bruttonopeus 547mrk/min
2. Mariia Wäre, Kerttulin lukio, Turku
 • nettonopeus 415mrk/min
 • tarkkuus 100%
 • bruttonopeus 415mrk/min
3. Joona Riski, Nummi-Pusulan lukio, Lohja
 • nettonopeus 412mrk/min
 • tarkkuus 96%
 • bruttonopeus 425mrk/min
Lukioiden kilpailussa kaikkien tuloksien yhteenlaskettu nettonopeuden keskiarvo oli 258mrk/min, tarkkuus 93% ja bruttonopeus 272mrk/min. Vastaavasti pelkkien läpäistyjen tuloksien nettonopeuden keskiarvo oli 296mrk/min, tarkkuus 96% ja bruttonopeus 305mrk/min.

Kaikkiin sarjoihin osallistui yhteensä 42 koulua ja 786 kilpailijaa, ja yhteensä koko kilpailun aikana tehtiin liki 1300 tulosta. Onnittelut voittajille ja tervetuloa kisailemaan jälleen ensi vuonna!

14.2.2014

Kymmensormijärjestelmä ja tietoinen tarkkaavaisuus

Missä tietoinen tarkkaavaisuus on näppäilyn aikana?  

Anssi Väliahon ajankohtainen katsaus näppäilytaidon hyötyihin sekä tutkimustuloksiin esitettiin Educa 2014 messuilla. Videolla pohditaan mm. minkä ikäisille oppilaille näppäilytaitoa kannattaa opettaa, sekä kerrotaan näppäilytaidon tuomista hyödyistä.>> Tässä myös esityksen kirjallinen aineisto lähteineen:Tulossa Näppäilytaidon Suomenmestaruuskilpailut 2014

Jo edellisiltä vuosilta tutuksi tullut Näppäilytaidon SM-kisa järjestetään tänä vuonna 17.-28.3. välisenä aikana ja ilmoittautuminen kisaan alkaa maaliskuun alussa. Kilpailusarjoja on neljä: alakoulut, yläkoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset. Tervetuloa mukaan kisailemaan!

>> Lisätietoja SM-kisasta nettisivuiltamme:

http://www.typingmaster.com/fi/kisa/


Miten nopeasti on mahdollista opetella kirjoittamaan?

Katso hauska video maailman nopeimmista kirjoittajista (2010)

20.1.2014

Kaunokirjoituksesta ja Educa messut


Tarvitaanko kaunokirjoitusta?

Mediaa on viime viikolla kuohuttanut käsialakirjoituksen/kaunokirjoituksen opetuksen mahdollinen lopettaminen. "Keltaisten lehtien" mukaan asiantuntijat ovat kauhistuneet mm. motoristen taitojen mahdollisesta heikentymisestä ja esiin on nostettu myös nimikirjoitus/allekirjoitus.

Miksiköhän kaunokirjoitus jakaa näin paljon mielipiteitä?
On tosiasia, että viime vuosina kaunokirjoitusta on kuitenkin käytännön työelämässä tarvittu aiempaa  vähemmän. Toki on tärkeää opetella tekemään oma puumerkkinsä, tarvitaanhan allekirjoitus passiinkin. Vai tarvitaanko? Hakiessamme 7-vuotiaalle passia, nimikirjoitus jätettiin tyhjäksi, koska tikkukirjaimilla tehty nimikirjoitus ei kuulema kelvannut. Nyt on onneksi viisi vuotta aikaa opetella nimikirjoitusta, passin uusimista odotellessa.
Joskus jostakin vanhasta pitää luopua, että voidaan saada tilalle uutta. Mitäpä jos lähivuosina koululaiset oppisivatkin kirjoittamaan nopeasti tietokoneella ja saisivat sitä kautta uusia motorisia taitoja ja onnistumisen kokemuksia?

Kymmensormijärjestelmä ja tabletit

Tablettien valmistajat ovat huomioineet viime aikoina näppäilytaitoa, mm. Samsungilta on tullut riittävän iso ruutu, jossa mahtuu isokätinenkin entistä paremmin kirjoittamaan. Itselläni on puolestaan ollut käytössä Microsoft-surface, jossa on mukana käteväksi osoittautunut pienehkö näppäimistö.


Näppäilytaito esillä Educa messuilla

Perjantaina klo 12.30 educa-messuilla on puheenvuoro kymmensormijärjestelmän tärkeydestä.

Tervetuloa myös osastollemme tutustumaan uudistettuun TypingMaster näppäimistöseikkailuun!
Julkaisemallamme selaimessa toimivalla pelinomaisella kurssilla yhä nuorempien on mukava opetella näppäimistön saloja. Palautteen perusteella näppäimistön opiskelu ainakin tuntuu motivoivan oppilaita enemmän kun kaunokirjoituksen opettelu.TypingMaster Osasto: 7f31