14.10.2014

Millä luokalla kymmensormijärjestelmän opetus on paras aloittaa?

Kuuluuko näppäilytaito yläkouluun vai alakouluun?

Vuosikausia sitten konekirjoitus oli yksi valinnainen kurssi yläkoulussa. Kymmensormijärjestelmän lisäksi konekirjoituskurssilla opeteltiin yritysmaailmassa käytettäviä muotoiluja sekä lomakkeita, oman muistikuvani mukaan kurssin näkökulma oli lähestulkoon sihteerinä työskentely.
Kuitenkin työelämä ja tietokoneiden käyttötottumukset ovat näistä ajoista muuttuneet paljon.

Nykyään yhä nuoremmat lapset käyttävät tietokoneita jo alakoulussa. Oma 7-vuotiaanikin on välillä kotona tuskaillut tietokoneella kirjoittaessaan missä jokin kirjain sijaitsee.  Vaikka tableteista paljon puhutaankin, on väistämätöntä, että yhä nuoremmat istuvat tietokoneen näppäimistön edessä.

Oikeanlaista näppäilytaitoa olisi hyvä opiskella jo alakoulussa, näin lihasmuistiin saadaan iskostettua oikean näppäilytaidon tekniikat, eikä myöhemmällä iällä tarvitse tuhlata aikaa väärästä tekniikasta poisoppimiseen. Väitän, että kynnys näppäilytaidon opetteluun kasvaa iän myötä, heti kun alkaa kirjoittaa tekstiä kohtuullisesti kahdella sormella. Kuitenkin on selvää, että mikäli oppilas yläkouluun siirtyessä joutuu katsomaan koko ajan sormiinsa näpytellessään, edellytykset hyvän tekstin sujuvaan tuottamiseen eivät ole samat kuin näppäilytaidon hallitsevalla oppilaalla.

Oikea kysymys kuuluu, kuinka nuorena näppäilytaitoa voi opettaa?

Aivan alkuun vastassa ovat fyysiset rajoitteet. Ensimmäisinä vuosina lapset opettelevat suurten lihasten käyttöä ja hienomotoriset taidot kuten kirjoittaminen opitaan vasta sen jälkeen.
Lasta olisi hyvä rohkaista molempien käsien käyttöön näppäimistöllä heti alusta alkaen. Pienten sormien (erityisesti pikkusormi) ulottuminen eri näppäimiin on ongelma, joka ratkeaa iän myötä.

Jo kolmannella luokalla voisi opettaa peruskäsitteet kotirivistä (ASDF JKLÖ) ja näppäilytaitoa voisi alkaa vähitellen laajemmin hyödyntämään esimerkiksi 4. ja 5. luokalla.

Näppäilytaitoa on hyvä opettaa tässä prioriteetti-järjestyksessä:
  1. Oikea tekniikka (lihasmuisti)
  2. Tarkkuus
  3. Nopeus
Koska kyseessä on motorinen taito, sormia pitää treenata yhä uudelleen liikkumaan oikealla tavalla. Sormet toistavat kirjainsarjoja (asas jkjk asas jkjk) kunnes taito on lihasmuistissa.

Pienille lapsille ei tule luoda turhia paineita asettamalla heille nopeus- tai tarkkuusvaatimuksia, ensin on tärkeintä, että he voivat oppia rauhassa oikean kirjoitustekniikan, näin taito voi siirtyä tietoisuudesta lihasmuistiin.  Myös käsien asento on oltava oikein, jotta vältetään ranteiden kipeytyminen.

Kokeile pelinomaista TypingMaster-verkkokurssia koulussasi tästä.


Lähde: http://www.educationworld.com/a_tech/tech/tech072.shtml
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti