11.3.2015

TypingMaster Online -kickstart Etelä-Tapiolan lukiossa 3.3

Meiltä on aika ajoin kyselty koulussa pidettäviä koulutuksia. Nyt olemme vastanneet näihin toiveisiin. Ensimmäinen TM Online –kickstart pidettiin osana Etelä-Tapiolan lukion TVT-päivää 3.3. Kahteen 90 minuutin koulutukseen osallistui yhteensä yli 170 lukiolaista, joten päivään mahtui paljon positiivista pöhinää ja runsaasti näpyttelyä. Päivän aikana tuotiin esille näppäilytaidon hyötyjä lukiolaisen näkökulmasta (nopeus, tekstin laatu, sähköiset yo-kirjoitukset, työelämä) ja aloitettiin opiskelijoiden kanssa TypingMaster Onlinen käyttö.

Socrative-kyselyn avulla selvisi, että vain harva koulutukseen osallistuneista (alle 10%) arvioi hallitsevansa kymmensormijärjestelmän vähintään sangen hyvin. Saman suuntaisia tutkimustuloksia on saatu aiemminkin (kts. Hurme, T-R. & Nummenmaa, M. & Lehtinen E. 2013). Koulutuspäivässä tehdyn kyselyn mukaan valtaosa opiskelijoista katseleekin näppäimistöä kirjoittaessaan. Lukioikäisillä on siis edelleen tarvetta näppäintaitojen oppimiselle. Harva osaa kymmensormijärjestelmää – tämä on yhteinen haasteemme.

Tästä näkökulmasta ajatellen oli hienoa huomata kuinka monet innostuivat aiheesta koulutuksen myötä. Vararehtorin antaman palautteen mukaan hän ei ollut ”aikaisemmin nähnyt reilun sadan opiskelijan opiskelevan näin intensiivisesti. ” Koulutuspäivä otettiin muutoinkin upeasti vastaan. Erään opettajan mukaan koulutuspäivän aikana sekä oppilailta että opettajilta tuli positiivista palautetta kymmenittäin. Kickstartia kuvattiin huippuhienoksi sekä innostavaksi ja näppäilytaitoja yhdeksi hyödyllisimmistä taidoista, joita opiskelijat ovat tänä vuonna oppineet. Toivottavasti innostuneisuus kantaa usean opiskelijan kohdalla taidon haltuunottoon.

Edellä kuvatussa TVT-päivässä käytetty koulutusmateriaali:

Mikäli haluatte koulullenne luokka-asteesta riippumatta teille räätälöidyn, innostavan ja motivoivan kickstart-päivän, niin pyydämme olemaan yhteydessä meihin:
http://www.typingmaster.com/fi/contact/

Koulutusterveisin,

Anssi Väliaho, KM
Typing Master Finland Oy 

Lähde: Hurme, T-R. & Nummenmaa, M. & Lehtinen E. 2013. Lukiolainen tieto- ja viestintätekniikan käyttäjänä. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2013:11. Luettu 10.3.2015 http://info.edu.turku.fi/etaopetus/images/files/Lukiolaisten_tieto-_ja_viestintätekniikka_II_taittoversio.pdf

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti